e2V Członkiem wspierającym TOE

Z wielką radością chcemy poinformować, że e2V zostało Członkiem wspierającym TOE ( Towarzystwo obrotu Energią)! TOE skupia się na wspieraniu rozwoju konkurencyjnego rynku energii w Polsce, tworzeniu standardów handlu produktami energetycznymi oraz propagowaniu informacji dotyczących korzyści wynikających z uczestnictwa w konkurencyjnym rynku energii i paliw. Jesteśmy ogromnie dumni z bycia częścią tej prestiżowej organizacji, która reprezentuje interesy sektora obrotu energią i paliwami w kontaktach z organami administracji rządowej i innymi stowarzyszeniami. Członkostwo TOE otwiera przed nami wiele możliwości, i z niecierpliwością czekamy na to, co przyniesie przyszłość!