Sprawdź
najczęściej
zadawane
pytania

W jakim okresie będzie stosowana cena maksymalna w rozliczeniach za energię?

Na podstawie przepisów ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła ceny energii elektrycznej, stawka ceny maksymalnej będzie stosowana w rozliczeniach do dnia 30.06.2024 r.

Na jaki adres mam wysłać oświadczenie?

Oświadczenie należy przesłać na adres:
Ekovoltis Sp. z o. o. al. Solidarności 36; 25-323 Kielce
lub elektronicznie na adres: bok@ekovoltis.pl

W jaki sposób mogę podpisać oświadczenie?

Oświadczenie należy podpisać za pomocą jednego z poniższych sposobów:
- kwalifikowany podpis elektroniczny
- podpis przez ePUAP (profil zaufany)
- certyfikowany podpis osobisty z e-dowodu
- własnoręczny podpis, jeżeli przesyłasz oświadczenie na nasz adres korespondencyjny
Ważne ! Zgodnie z zapisami Ustawy nie możemy zaakceptować skanu oświadczenia, które podpiszesz własnoręcznie.

Czy po podpisaniu umowy otrzymam oświadczenie od Was na maila?

Nie wysyłamy oświadczenia na maila. Oświadczenie możesz pobrać
z naszej strony https://ekovoltis.pl/ lub skontaktuj się z naszym działem Biura Obsługi Klienta.

Czy podpisując umowę z przedstawicielem mogę od razu przekazać wypełnione oświadczenie?

Tak, możesz przekazać oświadczenie przedstawicielowi, który przekaże je pracownikom w celu weryfikacji.

Czy cena maksymalna uwzględnia stawkę VAT?

Nie, cena maksymalna nie zawiera podatku od towarów i usług ani akcyzowego.

Czy otrzymam informację, jeżeli okaże się, że przesłane oświadczenie zawiera błędy?

Tak. W przypadku, jeżeli Twoje oświadczenie będzie zawierało błędy lub będzie niekompletne, nasi pracownicy Biura Obsługi Klienta skontaktują się z Tobą. Dlatego wypełniając oświadczenie podaj dane kontaktowe, mail lub telefon, co ułatwi nam kontakt z Tobą.

Gdzie odnajdę nr Punktu Poboru Energii?

Nr Punktu Poboru Energii znajdziesz w załączniku do naszej umowy
tj. Warunki Handlowe. Znajduje się on także na wystawionej fakturze
za energię elektryczną. Ważne! Nr Punktu Poboru Energii nie zmienia się pomimo podjętej decyzji dotyczącej zmiany Sprzedawcy energii.

W jakich jednostkach mam wskazać dane odnośnie zużycia energii?

W oświadczeniu wielkości zużycia energii elektrycznej możesz wskazać
w kWh lub MWh.

Czy mogę liczyć na pomoc przy wypełnianiu oświadczenia?

W przypadku pojawienia się pytań, skontaktuj się ze swoim opiekunem biznesowym lub naszym Biurem Obsługi Klienta. Na naszej stronie udostępniamy instrukcję wypełniania oświadczenia https://ekovoltis.pl/ Ważne! Dane, które wskazujesz w oświadczeniu są to informacje odnośnie Twojego biznesu, nie mamy możliwości weryfikacji niektórych danych,
a wskazując je bierzesz na siebie odpowiedzialność.

Kto ma podpisać oświadczenie?

Oświadczenie musi zostać podpisane przez osoby, które są upoważnione do reprezentowania odbiorcy uprawnionego tj.:
- osoby wskazane w dokumentach rejestrowych: KRS, CEIDG
- jeżeli nie ma osoby wskazanej w dokumentach rejestrowych, podpis może zostać złożony przez reprezentanta, który posiada stosowne upoważnienie do reprezentowania odbiorcy uprawnionego

Cena maksymalna stosowana jest w rozliczeniach do dnia 30.06.2024 r., Czy zawierając z Wami umowę w 2024 r. np. w miesiącu lutym muszę złożyć oświadczenie, aby skorzystać z ceny maksymalnej?

W przypadku gdy takie oświadczenie było złożone do poprzedniego sprzedawcy nie ma takiego obowiązku. Natomiast w przypadku zastosowania ceny maksymalnej po raz pierwszy musimy od Ciebie otrzymać prawidłowo wypełnione oświadczenie.

Gdzie znajdę definicję odbiorcy uprawnionego?

Zapisy odnośnie definicji odbiorcy uprawnionego, który może skorzystać
z ceny maksymalnej wynikającej z Ustawy z dnia 27 października 2022 r.
o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku zapisane są w art. 2 pkt 2.lit. a)-e).

Mam podpisaną z Wami umowę, natomiast nie przesłałem oświadczenia do dnia 30.11.2022 r. 
Czy mogę to zrobić teraz?

Tak, oświadczenie możesz przesłać do nas. Pamiętaj jednak, że po otrzymaniu skutecznego oświadczenia przez nas, ceną maksymalną zastosujemy od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym otrzymamy oświadczenie.

Ile wynosi cena maksymalna dla odbiorców uprawnionych w 2024 r.?

Od 1 stycznia 2024 r. - 693 zł/MWh (bez VAT i akcyzy). Cena ta obowiązuje do 30.06.2024 r. Po tym okresie rozliczenia są realizowane wg. cen zawartych w umowie.