W Ekovoltis łączymy Wytwórców OZE z tymi, którzy chcą
z niej korzystać

Jeśli wytwarzasz energię ze słońca, wiatru, wody lub biogazu, to jesteś niezwykle ważny dla polskiej gospodarki
i środowiska. Zmiany klimatu stanowią nie tylko wyzwanie, ale również znakomitą szansę. Tysiące polskich przedsiębiorców chce zacząć korzystać z zielonej energii
i aktywnie przyczynić się do redukcji emisji CO2. W Ekovoltis połączymy Cię z nimi, wykorzystując jeden z dopasowanych wariantów współpracy.

Sprawdź, co zyskasz dzięki każdemu z nich!

Nasza współpraca z Wytwórcami

Odkup energii wytworzonej

Zakup gwarancji pochodzenia i praw majątkowych

Zakup praw majątkowych

Usługi dodatkowe

Odkup energii wytworzonej

Cena stała

Dla Wytwórców, którzy szczególnie cenią sobie przewidywalność przychodów. Zabezpiecza Wytwórcę przed ryzykiem cen ujemnych

 • Cena stała na okres od 12 do 60 miesięcy
 • Poziom cenowy ustalany indywidualnie, w zależności od technologii wytwarzania
 • Brak dodatkowych kosztów za bilansowanie
 • Brak opłat handlowych
 • Atrakcyjne warunki cenowe dla energii wykorzystywanej na potrzeby własne
 • Transparentne rozliczanie należności za energię

Należność dla wytwórcy = Stała Cena x ilość dostarczonej energii

Cena Zmienna

Dla Wytwórców, którzy chcą podążać za zmianami cen na rynku energii. Oferta szczególnie polecana dla instalacji, które uczestniczą w systemie aukcyjnym.

 • Cena uzależniona od notowań Rynku Dnia Następnego (RDN FIX I)
 • Minimalna długość kontraktu 12 miesięcy
 • Koszty obsługi wyrażone w PLN/MWh stałe przez cały okres umowy, zawierające wszystkie ryzyka (współtwórca nie jest obciążony za ewentualne przerwy w dostawach)
 • Brak dodatkowych kosztów za bilansowanie
 • Brak opłat handlowych
 • Atrakcyjne warunki cenowe dla energii wykorzystywanej na potrzeby własne
 • Transparentne rozliczanie należności za energię

Należność dla wytwórcy = Cena (RDN FIX I) koszt obsługi x ilość dostarczonej energii

Cena Zmienna
z rzeczywistymi kosztami obsługi

Dla Wytwórców, którzy chcą podążać za zmianami cen na rynku energii, którzy są pewni niezawodności i stabilności produkcji w swoich instalacjach.
Cena uzależniona jest od notowań Rynku.

 • Minimalna długość kontraktu 12 miesięcy
 • Niskie Koszty obsługi wyrażone w PLN/MWh, stałe przez cały okres umowy
 • Rzeczywiste koszty bilansowania (Ekovoltis na własny koszt prognozuje produkcję energii w każdej godzinie doby, produkcja zgodna z prognozami rozliczana jest w oparciu o ceny RDN (FIX I), natomiast odchylenia od prognoz rozliczane w oparciu o ceny rynku bilansującego) 
 • Brak opłat handlowych
 • Atrakcyjne warunki cenowe dla energii wykorzystywanej na potrzeby własne

Cena stała w dni robocze

Oferta polega na rozliczaniu energii dostarczanej w dni robocze w cenie stałej, natomiast weekendy i święta według cen godzinowych RDN. Wytwórca uzyskuje zdecydowanie wyższy poziom ceny stałej w zamian za przyjęcie na siebie ryzyka zmienności cen w trakcie dni wolnych od pracy.

 • Cena stała obejmująca dni robocze na okres od 12 do 60 miesięcy
 • Dla dni wolnych od pracy koszty obsługi wyrażone w PLN/MWh, stałe przez cały okres umowy
 • Poziom cenowy ustalany indywidualnie w zależności od technologii wytwarzania
 • Brak dodatkowych kosztów za bilansowanie
 • Brak opłat handlowych

Zakup gwarancji pochodzenia
i praw majątkowych

Zakup gwarancji pochodzenia
będących na Rejestrze Gwarancji Pochodzenia

Oferta dla Wytwórców, którzy posiadają na swoim rejestrze prowadzonym przez Towarową Giełdę energii wydane i aktywne Gwarancje Pochodzenia.

 • Ustalona cena wyrażona PLN/MWh dla konkretnej ilości Gwarancji
 • Cena uzależniona od daty produkcji, technologii oraz okresu, za jaki zostały wydane
 • Po przekazaniu gwarancji na Rejestr Ekovoltis, Wytwórca otrzymuje płatność za dostarczone GP

Zakup Gwarancji Pochodzenia z przyszłej produkcji

Oferta dla Wytwórców, którzy cenią sobie przewidywalność przychodów

 • Ustalona cena wyrażona PLN/MWh dla przyszłej produkcji z konkretnych instalacji OZE
 • Cena uzależniona od technologii i okresów w jakich będą przekazywane
 • Możliwość zabezpieczenia ceny i odbioru GP na okres do 5 lat
 • Możliwość przekazania obsługi administracyjnej dotyczącej GP na Ekovoltis

Zakup praw majątkowych

Zakup Praw Majątkowych
będących na Rejestrze Świadectw Pochodzenia

Oferta dla Wytwórców, którzy posiadają na swoim Rejestrze prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii wydane Prawa Majątkowe.

 • Ustalona cena wyrażona w PLN/MWh dla konkretnej ilości Praw Majątkowych
 • Oferujemy zakup: PMOZE_A; PMOZE BIO; PMEF_F

Zakup Praw Majątkowych z przyszłej produkcji

Oferta dla Wytwórców, którzy cenią sobie przewidywalność przychodów

 • Ustalona cena wyrażona w PLN/MWh dla przyszłej produkcji z konkretnych instalacji OZE
 • Kontraktujemy zakupy PMOZE_A; PMOZE BIO; PMEF_F
 • Możliwość zabezpieczenia ceny i odbioru Praw Majątkowych na okres
  do 2 lat

Usługi dodatkowe

Realizacja usługi SO GL

Zgodnie z art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485
z 2 sierpnia 2017 r. każdy Wytwórca posiadający instalację wytwórczą
o mocy większej niż 200KW zobowiązany jest do codziennego przekazywania danych właściwemu OSD:

 • danych strukturalnych, zgodnie z art. 48 Wytycznych SO GL;
 • danych dotyczących grafików i prognoz zgodnie z art. 49 Wytycznych
  SO GL;
 • danych czasu rzeczywistego zgodnie z art. 44, 47 i 50 Wytycznych
  SO GL;
 • danych, określonych zgodnie z art. 51, 52 i 53 Wytycznych SO GL.

Biorąc pod uwagę uciążliwość codziennego (nie wyłączając weekendów
i świąt) przekazywania danych planistycznych, w Ekovoltis przygotowaliśmy usługę, która zdejmuje z Wytwórcy ten obowiązek.

W ramach usługi Ekovoltis:

 • prognozuje produkcję energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby na 9 dni do przodu;
 • codziennie do godziny 9:00 przygotowuje raport planistyczny;
 • codziennie przesyła raport do właściwego OSD.

Raportowanie Remit

Obowiązek raportowania transakcji i zleceń do ACER ciąży na Wytwórcach, którzy spełniają kryteria zawarte w rozporządzeniu REMIT, ale może być powierzony podmiotowi trzeciemu posiadającemu status RRM (tj. status podmiotu raportującego do ACER, nadawany przez ACER na wniosek).

Ekovoltis posiada status RRM, w związku z tym Wytwórcy współpracujący z Ekovoltis mogą skorzystać z usługi raportowania Remit oraz zlecić realizację tego obowiązku.

Raportowanie do zarządcy
Rozliczeń Instalacji Aukcyjnych

Ekovoltis na rzecz Wytwórcy świadczyć może usługę obsługi administracyjnej jednostki w aukcji w zakresie pozyskania i rozliczenia Salda Ujemnego,
o którym mowa w Ustawie OZE z Zarządcą Rozliczeń S.A. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Ustawy OZE. Wytwórca ma obowiązek przekazywania ZR w terminie 15 dni po zakończeniu miesiąca sprawozdania zawierającego informację
nt. wytworzenia energii elektrycznej jednostki w aukcji, a także wniosku
o pokrycie Salda Ujemnego. Ekovoltis świadczy usługę na podstawie dedykowanego pełnomocnictwa, określonego przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

Przygotowanie dokumentacji
dotyczących Rekompensat

W ramach naszej współpracy w zakresie odkupu energii elektrycznej, pomagamy Wytwórcom w przygotowaniu wniosków o rekompensatę
za utraconą produkcję energii elektrycznej w okresie Redukcji generacji
w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw energii.