Obowiązek
informacyjny

···

Cele i podstawy przetwarzania

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest EKOVOLTIS sp. z o.o.
  Solidarności 36, 25-323 Kielce.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w EKOVOLTIS sp. z o. o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iod@e2v.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu i w oparciu o następującą podstawę prawną:
Cel przetwarzania danych
Podstawa prawna
przetwarzania danych
Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracę (w tym utrzymanie konta Użytkownika eBOK)
art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(wykonanie umowy)
art. 6 ust. 1 lit. f)  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy)

Obsługa procesu składanych skarg i reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)
art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)

Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych)

art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie produktów i usług Administratora)

Marketing bezpośredni – przesyłanie niezamówionych informacji handlowych przez e-mail lub telefonowanie na podany numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda na kanały komunikacji marketingowej)

Udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość)

···

Cele i podstawy przetwarzania

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będzie spółka matka MS Galleon GmbH, spółka FTF Services sp. z o.o., obsługująca Administratora w zakresie prawnym, księgowym oraz kadrowym, podmioty świadczące usługi konsultacyjne, audytowe, doradcze, oraz wspierające Nas w zakresie systemów informatycznych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Okres przez który będziemy
przetwarzać Twoje dane

Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 1. okres realizacji umowy o współpracę – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
 2. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji
 3. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;
 4. do momentu zakończenia korespondencji – w przypadku udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 5. do momentu wniesienia przez sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 6. po okresach wskazanych w pkt a) – d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa Ci przysługujące

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 2. prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 4. prawo do wycofania zgody, w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Informacje o obowiązku/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią / Panem, a Administratorem. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w punkcie Cele i podstawy przetwarzania jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

···